Nieuws

Deelproject 1- werken knooppunt Machelen R0xR22

De werken aan het knooppunt Machelen R0xR22 werden succesvol afgewerkt en het complex kan dan ook al deels in gebruik genomen worden. Hiermee is het eerste deelproject van deze werken afgerond.

We kunnen het volledige complex nog niet openstellen, omdat de verbindingen tussen de R22 en de R0 nog aangesloten moeten worden op het toekomstige kruispunt (met bijkomende tunnel). Dit zal gebeuren in het tweede deelproject. Twee takken van het knooppunt zullen tijdens het volgende deelproject bovendien o.a. dienst doen als noodroutes voor de hulpdiensten en het werfverkeer. Dit om de hinder en impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Wanneer het tweede deelproject dan volledig is afgerond, kan het hele complex gebruikt worden voor alle verkeer.

We kunnen nu ook meegeven dat de stedenbouwkundige vergunning intussen definitief is verworven. Het beroep dat tegen deze vergunning werd aangetekend, werd deze zomer immers definitief verworpen.