Nieuws

Hinder vanaf 13 mei werken Fluvius Woluwelaan

Vanaf 13 mei zal Fluvius aanpassingswerken aan het netwerk uitvoeren in de Woluwelaan. Dit in het kader van de geplande herinrichtingswerken van de Woluwelaan (wegenis- en rioleringswerken) en om de electriciteits- en gasvoorziening in de toekomst te garanderen.

De werken worden uitgevoerd in 4 fases (zie kaart hieronder).

In fase DW (van 13/5 tot 24/5) worden er dwars op de Woluwelaan 4 sleuven gemaakt om de nutsleidingen in te leggen. Deze werken zullen met ernstige hinder gepaard gaan, aangezien het verkeer in beide richtingen over één weghelft zal geleid worden.

De volgende fase, aangeduid op het kaartje als eerste fase, loopt van 27/05 tot 13/07, de tweede fase van 12/08 tot 18/10 en de derde fase van 14/10 tot 29/11

image001

 

Tijdens de werken probeert Fluvius alle toegangen en de verkeerssituatie zo veel mogelijk van hinder te vrijwaren. Er wordt voloende verkeerssignalisatie voorzien.
Bij vragen of problemen tijdens de werken, kan u steeds contact met Fluvius opnemen op 078 35 35 34 – met de vermelding van referentie: 20235095