Nieuws

Deelproject 3 – Kruispunt Woluwelaan met Haachtsesteenweg

Ter hoogte van de Haachtsesteenweg zal Fluxys begin 2018 enkele werken uitvoeren. In de middenberm van de R22 moet een bestaande gasleiding vervangen worden. Om de hinder maximaal te beperken, zal via een ondergrondse boring gewerkt worden.

In 2014 maakte Wegen en Verkeer het kruispunt van de Woluwelaan en de Haachtsesteenweg al veiliger in combinatie met de aanpassingen op de Haachtsesteenweg. Het agentschap maakte het kruispunt toen compacter en veiliger voor zachte weggebruikers. Naast nieuwe afslagstroken, fietspaden en zebrapaden, werden er ook nieuwe verkeerslichten geplaatst.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en omwille van bovenvermelde aanpassing werd recent de onbeveiligde oversteekplaats aan de Parochiale Basisschool verplaatst naar de beveiligde oversteek ter hoogte van het kruispunt. Dat heeft enige deining veroorzaakt in de school. Wegen en Verkeer zal in overleg met de betrokken partijen de gewijzigde situatie verder opvolgen en indien nodig bijsturen.

De resterende herinrichtingswerken op het kruispunt bestaan vooral uit rioleringswerken, fietsinvesteringen, de aansluiting op deelproject 2 en de integratie van de infrastructuur voor de toekomstige ringtrambus langs de Woluwelaan. Dit deel wordt in een latere fase (na deelproject 2) uitgevoerd.