Nieuws

Verderzetting voorbereidende werken in april 2018

Nu de werken aan het verkeersknooppunt in Machelen (deelproject 1) zijn afgerond, is het de beurt aan het stuk van de Woluwelaan tussen de Rampelbergstraat en de Haachtsesteenweg. In september voerde Farys hier al enkele lokale voorbereidende werken uit in de zijberm. We hopen in het voorjaar van 2018 te kunnen starten met de overige voorbereidende werken.  <Lees meer tag >

Omdat de onteigeningsprocedures nog niet zijn afgerond, kunnen we tot vandaag nog niet starten met de overige voorbereidende werken. We hopen dat de onteigeningen tegen maart 2018 rond zijn, zodat in april 2018 (ten vroegste) de voorbereidende werken verdergezet kunnen worden. Het gaat dan vooral om het verplaatsen van alle zware nutsvoorzieningen langs de Woluwelaan. De nutsmaatschappijen zullen deze ingrepen gecoördineerd en gelijktijdig uitvoeren, om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De eigenlijke infrastructuurwerken op de Woluwelaan zullen in dat geval ten vroegste in oktober 2018 kunnen starten. Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure heeft de Vlaamse Regering de uiteindelijke gunningsbeslissing goedgekeurd en zal de aannemer vermoedelijk in januari aangesteld worden.

Alle beroepen tegen de diverse stedenbouwkundige vergunningen voor dit tweede deelproject zijn ondertussen ook allemaal verworpen, zodat ook dit deelproject nu definitief vergund is.

 

Deelproject2b