Verkeersknooppunt Machelen

Wat

Bereikbaarheid

Het bestaande verkeersknooppunt in Machelen dat de E19 met de ring rond Brussel (R0) verbindt, ligt er al sinds de jaren zeventig, maar werd nooit volledig in gebruik genomen. Daar komt nu verandering in. Vier verkeersarmen worden afgewerkt en de Brusselse ring (R0) wordt aangesloten op de Woluwelaan (R22). Eens de nieuwe verkeerslussen in gebruik zijn, wordt de bestaande afrit van de binnenring (R0) naar de Woluwelaan geschrapt (R22). Na de werken zal het verkeer veiliger en vlotter verlopen.

Toekomstsituatie-knooppunt-Machelen

Broekstraat afgesloten (14 sep 2015 – heden)

Werken
Vanaf 14 september 2015 tot eind december 2016 wordt de Broekstraat ter hoogte van de spoorbrug afgesloten voor alle verkeer. Dat is nodig om een voetgangers- en fietstunnel en een pompstation aan te leggen onder de nieuwe verkeerslus.
Na de heraanleg van de Woluwelaan beschikken fietsers en voetgangers over een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 3,5 meter en een voetpad van 1,2 meter breed. Eens de fietstunnel onder het spoor Diabolo afgewerkt is, kunnen fietsers en voetgangers veilig en vlot van de wijk Schetsveld naar de wijk Beaulieu en omgekeerd.
Voor autobestuurders is het afsluiten van de Broekstraat definitief, waardoor de straat niet langer als sluipweg zal gebruikt worden. Ook het openbaar vervoer zal niet langer via de Broekstraat rijden. De huidige omleiding van buslijn 282 (Mechelen – Zaventem) via de Woluwelaan, wordt de definitieve reisroute.

Omleiding
Plaatselijk verkeer dat van de wijk Schetsveld naar de wijk Beaulieu wil of omgekeerd, moet omrijden via de Woluwelaan (R22) en Haachtsesteenweg (N21).

Voetgangers beschikken over een extra doorsteek tussen de Broekstraat en de Woluwelaan (in de wijk Schetsveld of ten zuiden van de spoorweg) om de omleiding te verkorten. Zij hoeven niet langs tot de Haachtsesteenweg te lopen.

Werken-Broekstraat-vanaf-september-2015

Onderhoud verkeersarmen (AFGEROND)

Werken
Eens de nieuwe verbinding tussen de binnenring (R0) en de Woluwelaan (R22) klaar is, saneert de aannemer enkele bruggen van het knooppunt en krijgen de ongebruikte verkeersarmen een grondig onderhoud. Om de hinder voor de buurtbewoners te beperken, komen er geluidsschermen over de volledige lengte van de nieuwe op- en afritten.

Afrit RO-E19 2 weekends afgesloten (AFGEROND)

Werken
Tijdens twee weekends gedurende de zomer van 2016 zal de bestaande verbinding tussen de binnenring (R0) en de E19 volledig worden afgesloten. In die tijdsspanne plaatst de aannemer een portiek boven de bestaande verkeerslus. Omdat de beschikbare ruimte onder het portiek niet breed genoeg is, moet het verkeer van de binnenring (R0) naar de E19 gedurende deze periode over 1 rijstrook.

Omleiding
Wanneer de verbinding is afgesloten, volgt het verkeer een omleiding langs de binnenring (R0) en de afrit Zaventem/Henneaulaan. Tijdens deze weekends kunnen de wachttijden op de binnenring en aan het afrittencomplex Zaventem/Henneaulaan oplopen. Zodra de exacte timing gekend is, vindt u die hier terug.

Verbinding binnenring (R0)-E19 op 1 rijstrook (AFGEROND)

Werken
Vanaf 28 september 2015 tot juni 2016 moet het verkeer dat van de binnenring (R0) komt en richting Antwerpen (E19) wil, op 1 rijstrook. De aannemer bouwt de brugpijlers van de nieuwe brug die de binnenring (R0) met de Woluwelaan (R22) verbindt. Omdat die brug over de bestaande afrit van de binnenring (R0) naar de E19 komt, moet het verkeer er over 1 rijstrook. Het doorgaande verkeer richting Antwerpen houdt best rekening met extra vertraging.