Nieuws

Deelproject 2 – Herinrichting Woluwelaan

Niet enkel het verkeersknooppunt in Machelen (deelproject 1), ook het stuk van de Woluwelaan tussen de Rampelbergstraat en de Haachtsesteenweg wordt heraangelegd (deelproject 2).
Als de onteigeningsprocedures volgens de planning tijdig afgerond raken, zal de aannemer in juni starten met de voorbereidende werken op de Woluwelaan zelf. Het gaat dan vooral om het verplaatsen van alle zware nutsvoorzieningen langs de Woluwelaan. De nutsmaatschappijen zullen deze ingrepen gelijktijdig uitvoeren, om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
De eigenlijke infrastructuurwerken op de Woluwelaan zullen dan begin 2018 starten.
Het vernieuwde verkeersknooppunt van deelproject 1 zal voorlopig slechts deels in gebruik genomen worden. Pas na afloop van deelproject 2 zal het knooppunt in zijn geheel in gebruik zijn.
De komende maanden zullen wij u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van al deze procedures en voorbereidingen. Wij danken u alvast voor het begrip voor de overlast die wij tot hiertoe reeds veroorzaakt hebben.