Nieuws

Voorbereidende werken tussen de kruispunten Haachtsesteenweg en Kerklaan in Machelen van start op maandag 24 september

Deelproject4

Op maandag 24 september gaan we van start met voorbereidende werken tussen de kruispunten van de Woluwelaan met de Haachtsesteenweg en Kerklaan in Machelen. Dankzij deze voorbereidende werken kunnen de verschillende nutsmaatschappijen in het voorjaar 2019 aan de slag om de nodige leidingen en aansluitingen te verplaatsen. Dit is nodig voor de herinrichting van de betrokken kruispunten, zodat deze een stuk veiliger en vlotter worden.

We pakken deze voorbereidende werken in twee fasen aan. De werken zullen in totaal drie maanden duren. Dankzij een gecoördineerde aanpak blijft de hinder voor het verkeer beperkt.

Wat houden de werken precies in?

We maken de bermen van de Woluwelaan tussen de kruispunten Haachtsesteenweg (N21) en Kerklaan in Machelen bouwklaar, zodat de nutsmaatschappijen later vlot leidingen kunnen verplaatsen en aanleggen. De voorbereiding omvat onder meer het rooien van bomen en struiken, het plaatsen van keermuren (met inbegrip van de nodige opbraakwerken) en het nivelleren van de bermen.

De werken verlopen in twee fasen

Fase 1 omvat alle voorbereidende werken in de zijberm van de Woluwelaan richting Diegem (westelijke zijde). De werken starten eerst ter hoogte van de Budasteenweg richting Haachtsesteenweg en starten daarna opnieuw vooraan, vanaf de Kerklaan richting Budasteenweg. De werkzone beperkt zich telkens tot een zone van 150 meter.

Fase 2 omvat de voorbereidende werken in de zijberm van de Woluwelaan richting Vilvoorde. De werken starten ter hoogte van het kruispunt van de Woluwelaan met de Budasteenweg. Ook hier werken we telkens met zones van 150 meter, tot aan het kruispunt van de Woluwelaan en de Viaductstraat.

Impact op het verkeer

Tijdens fase 1 neemt de werkzone de berm, het fietspad en een deel van de buitenste rijstrook in beslag. We werken telkens over een lengte van maximum 150 meter en schuiven zo de werkzones op. Fase 1 gaat van start op 24 september. De hinder voor het verkeer tijdens deze fase blijft beperkt: De twee rijstroken worden versmald naar één rijstrook. Fietsers richting Diegem rijden via de Kerklaan en Rittwegerlaan tot aan de Budasteenweg waar de Woluwelaan wordt gekruist, om dan via de Broekstraat en de Haachtsesteenweg terug aan de Woluwelaan te komen. Tijdens fase 2 zullen we geen rijstrook moeten innemen, zodat er nauwelijks hinder zal zijn.