Nieuws

Fundering geluidswanden

Langs de nieuwe verkeersarmen van het knooppunt Machelen komen geluidswanden. Momenteel is het funderingsgrondwerk achter de rug en zijn de funderingsbalken geplaatst. Sinds 3 oktober worden de stalen profielen van de geluidswanden in de grond getrild.

Het intrillen van de profielen kan op sommige momenten geluidshinder met zich meebrengen. De aannemer doet er alles aan om die overlast tot een minimum te beperken. Als alles volgens plan verloopt staan de geluidswanden tegen het einde van het jaar overeind. Ook de geluidswanden langs de spoorlijn zijn volop in uitvoering.