Partners

Wat

Waarom

  • Vervolledigen van verkeersknooppunt in Machelen tussen de binnenring (R0) , de Woluwelaan (R22) en de E19 (deelproject 1)
  • Herinrichting Woluwelaan (R22) vanaf kruispunt met de Haachtsesteenweg (N21) in Diegem tot kruispunt met de Kerklaan in Machelen. De weg wordt ondertunneld van net voorbij het kruispunt met de Haachtsesteenweg tot aan het kruispunt van de Beaulieustraat. (deelproject 2)
  • Kruispunt met de Haachtsesteenweg wordt heraangelegd. (deelproject 3)
  • Kruispunt met de Kerklaan wordt heraangelegd, er komen vrijliggende fiets- en voetpaden in de Woluwelaan. (deelproject 4)

    150908-RM-AWV-4-deelprojecten-

Na de herinrichting zal het verkeer vlotter kunnen wisselen tussen de Woluwelaan, de E19 en de Brusselse ring. De Woluwelaan zelf wordt veiliger en leefbaarder: het autoverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van de zachte weggebruikers, fietsers krijgen fietspaden en fietstunnels, en voetgangers krijgen veilige oversteekplaatsen.

Wat

Waarom

Fluvius vernieuwt de nutsleidingen (gas, elektriciteit) in verschillende straten in Machelen en omgeving, ter voorbereiding van de verschillende infrastructuurprojecten die de komende jaren op de planning staan.


150902-Eandis-beeld-2

Deze infrastructuurwerken vormen het ideale moment voor nieuwe elektriciteits- en aardgasleidingen. Zo beperkt Fluvius de hinder binnen de huidige werfperiode en zijn er de volgende jaren geen nieuwe werken nodig om nutsleidingen te vervangen.

Wat

Waarom

Projectontwikkelaar Uplace plant langs de Woluwelaan een socio-economisch project dat deel uitmaakt van de reconversiezone in Machelen. In afwachting van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, staan de geplande infrastructuurwerken voor de toegang naar het terrein van Uplace NV voorlopig on hold.

 

Uplace ondersteunt de inspanningen van de Vlaamse overheid en de gemeente Machelen om de mobiliteit in de Vlaamse noordrand te verbeteren. Uplace zal alle werken specifiek voor de ontsluiting van het project zelf financieren en de deuren pas openen indien de bereikbaarheid en vlotte doorstroming gegarandeerd kunnen worden.

Wat

Waarom

In de Kerklaan, Rittwegerlaan, Beaulieustraat, Nieuwbrugstraat en Nijverheidsstraat zal FARYS in opdracht van de gemeente een nieuw wegdek en voet- en fietspaden heraanleggen en indien nodig de riolering vernieuwen. Beide partijen houden rekening met de inplanting van het toekomstige treinstation.

150902-Machelen-FARYS-beeld-1

De Kerklaan wordt een woon- en wandelboulevard en zal het toekomstige station verbinden met het centrum van Machelen. Er zal plaats zijn voor woningen, winkels en nieuwe bedrijven. Maar ook de Nieuwburgstraat, Rittwegerlaan, Nijverheidsstraat en Beaulieustraat krijgen een opknapbeurt. De ingrepen moeten ervoor zorgen dat de bedrijvenzone een nieuw leven krijgt, met aandacht voor fietsers, voetgangers en pendelaars.

Wat

Waarom

De federale overheid plant de bouw van een gevangeniscomplex in Haren, op een terrein van 15 hectare dat grenst aan de Witloofstraat/Kuregemstraat. Om dit complex vlot te bereiken zal onder meer een ontsluitingsweg naar de Woluwelaan worden aangelegd. Tevens zal een deel van de Witloofstraat heraangelegd worden en zal de Keelbeekweg (een wandel- en fietsweg) omgeleid en opnieuw ingericht worden.

150902-Regie-der-Gebouwen-beeld-1

150902-Regie-der-Gebouwen-beeld-2

De aanleg van de voorziene nieuwe ontsluitingsweg naar de Woluwelaan is noodzakelijk om het gevangeniscomplex op een vlotte wijze te bereiken, zonder een direct voelbare impact uit te oefenen op het verkeer.

Surf naar de site van de Regie der Gebouwen voor meer info