Nieuws

Deelproject 4 – Kruispunt Woluwelaan met Kerklaan

Voor dit deelproject vroeg Wegen en Verkeer in februari van dit jaar de stedenbouwkundige vergunning aan. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. Dat is goed nieuws, want dit betekent dat dat de stedenbouwkundige vergunning ondertussen verleend werd en het globale dossier van de Herinrichting van de Woluwelaan hiermee integraal en definitief vergund is.

Momenteel bekijken we welke maatregelen getroffen kunnen worden om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Eens we daar een beter zicht op hebben, kunnen we een concrete startdatum voor de werken vastleggen.

De komende maanden zullen wij je via deze nieuwsbrief verder op de hoogte houden. Wij danken je alvast voor het begrip voor de overlast die we tot hiertoe reeds veroorzaakt hebben.