Nieuws

Verkeersknooppunt tussen R22 en aansluiting R0

Op zowat alle takken van het grote verkeersknooppunt wordt momenteel gewerkt. Het gaat vooral om algemeen structureel onderhoud van de weginfrastructuur.

Tijdens de komende maanden zal er nog verder gewerkt worden aan het knooppunt . In de komende weken zullen ook de nodige wegmarkeringen aangebracht worden op de gerenoveerde en nieuw aangelegde infrastructuur. We verwachten dat in de loop van mei de werken daar kunnen afgerond worden. Het nieuwe verkeersknooppunt zal slechts gedeeltelijk in gebruik worden genomen. Dit omwille van geplande werken op de Woluwelaan ter voorbereiding van deelproject 2.